• تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

  دستگاه

  Optic Profile Projector

  مدل/ برند

  BATTY-R 770 GLX 4205

  قابلیت

  اندازه‌گیری ابعادی (2D)

  ابعاد کاری

  600 ×400 mm

  دقت اندازه‌گیری

  0.001 میلیمتر در جهت محورهای X، Y و '1 برای اندازه گیری زاویه

   

   

  دستگاه

  CMM

  مدل/ برند

  JOHANSSON-SAPBIR

  قابلیت

  اندازه‌گیری ابعادی (3D) و کنترل تلرانس‌های هندسی

  ابعاد کاری

  1000 ×1500 ×800 mm

  دقت اندازه‌گیری

  1μm در جهت محور‌های X، Y و Z
  و 1 برای اندازه‌گیری زاویه

   

   

  دستگاه

  سختی سنجی

  مدل/ برند

  REICHERTER-STIEFELMAYER

  قابلیت

  تعیین عمق سختی انواع روش‌های سختی سنجی Brinell، Vickers و Rockwell پس از عملیات سخت کاری سطحی

  دقت اندازه‌گیری

  0.1 HR

   

   

  دستگاه

  گردی سنجی

  مدل/ برند

  JOHANSSON

  قابلیت

  کنترل تلرانس‌های هندسی برای قطعات متقارن محوری

  دقت اندازه‌گیری

  0.001 mm

   

   

  دستگاه

  زبری سنجی

  مدل/ برند

  TAYLOR HOBSON

  قابلیت

  اندازه‌گیری پارامتر‌های تعیین کننده زبری سطح از قبیل  Ra و Rz

  دقت اندازه‌گیری

  0.01 μm

   

   

  دستگاه

  کالیبراتور ساعت اندیکاتور

  مدل/ برند

  MITUTOYO

  قابلیت

  کالیبره کردن ساعت اندیکاتور تا دقت 0.001 mm

  دقت اندازه‌گیری

  0.00001 in

   

   

  دستگاه

  کالیبراتور ترکمتر

  مدل/ برند

  FACOM

  قابلیت

  کالیبره کردن انواع ترکمتر‌های عقربه‌ای، دیجیتالی و تقه‌ای

  محدوده کاری

  1-1000 N.m

  دقت اندازه‌گیری

  0.001 N.m

   

   

  دستگاه

  کالیبراتور گیج فشار

  مدل/ برند

  DRUCK

  قابلیت

  کالیبره کردن انواع گیج‌های هیدرولیک و پنوماتیک

  محدوده کاری
  گیج‌های هیدرولیک
  گیج‌های پنوماتیک

  1-1000 N.m
  1-700 bar
  30-2000 mbar & 1-200 bar

  دقت اندازه‌گیری

  0.015 %